Завдання
Основні завдання та напрями благодійної діяльності Фонду:

Підтримувати та сприяти забезпеченню сталого розвитку Антропософських та повязаних з ними практичних ініціатив, через розвиток наступних напрямків:


 1. освіта
 2. біодинамічне землеробство та захист навколишнього середовища
 3. медицина та психологія
 4. лікувально-педагогічна та соціально-терапевтична 
 5. духовного розвитку людини та соціуму
 6. мистецтва
 7. соціально-економічній
 8. альтернативна та відновлювальна енергетика
 9. сприяти розвитку профільних асоціацій.
 10. сприяти налагодженню взаємозв'язків між Антропсовськими ініціативами України.
 11. сприяти налагодженню взаємозв'язків між Антропсовськими ініціативами України та іноземними антропософським спільнотами.
 12. сприяти та підтримувати інституціоналізацію і широку інтеграцію напрацювань Антропософських ініціатив в основні сфери життєдіяльності країни спрямованих на поліпшення якості життя та розвитку Українців та поліпшення  соціально-економічного становища в Україні. 
 13. поліпшувати матеріальне становище набувачів благодійної допомоги, надання соціальної допомоги;
 14. надання різного роду допомоги, включаючи та не обмежуючись наданням матеріальної, соціальної, юридичної, моральної, інформаційної, консультативної, виховної, просвітницької, волонтерської допомоги, в тому числі дітям та інвалідам, інвалідам з дитинства різних груп та підгруп, одиноким інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам віком до 18 років, інвалідам, які потребують першочергової допомоги;
 15. захист прав і свобод дітей з обмеженими фізичними та розумовими можливостями, забезпечення їх адаптації до соціального середовища, реабілітації і розвитку;
 16. сприяння розвитку інтегративної медицини, сприяння формуванню усвідомленного ставлення до здорового способу життя, участь у наданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за онкохворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;
 17. організація, координація та фінансування заходів, спрямованих на досягнення цілей Фонду;
 18. залучення та акумуляція фінансових коштів для здійснення благодійної та спонсорської діяльності Фонду;
 19. фінансування благодійних акцій, проектів та програм;
 20. сприяння в організації доставки гуманітарної допомоги;
 21. розвиток свідомості громадян та органів влади в тому числі, шляхом поліпшення їх обізнаності в соціальній, фінансовій, екологічній та інших сферах;
 22. сприяння в охороні та збереженні зелених насаджень в містах та інших населених пунктах;
 23. організація та фінансова підтримка заходів спрямованих на оздоровлення земельних, повітряних та водних ресурсів, збереженню та відновлюванню екологі;
 24. відродження, продовження та зміцнення традицій меценатства та спонсорства; 
 25. участь в організації та проведенні семінарів, конференцій, зустрічей, обмінів досвідом, конкурсів, виставок, вернісажів, фестивалів, ярмарків, благодійних аукціонів та інших заходів, спрямованих на реалізацію статутних цілей Фонду;
 26. без мети отримання прибутку: організація видавничої діяльності, спрямованої на досягнення статутних цілей і завдань Фонду, видання власних друкованих видань, організація випуску та розповсюдження поліграфічної продукції; сприяння у виданні учбової та науково-методичної літератури; видання  матеріалів з символікою Фонду;
 27. проведення інформаційних заходів, спрямованих на поширення інформації про діяльність Фонду і пропагування його ідей і цілей;
 28. співпраця з будь-якими юридичними особами приватного та публічного права в Україні та за її межами та іншими суб’єктами господарювання;
 29. ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України об’єктів рухомого майна з метою надання допомоги особам (громадянам України та іноземцям або особам без громадянства), та організаціям які звернулися до Фонду з проханням про допомогу;
 30. здійснення в інтересах Фонду та набувачів благодійної та спонсорської допомоги іншої діяльності, яка не суперечить чинному законодавству України та статутним цілям Фонду.

Завдання:
Підтримувати та сприяти забезпеченню сталого розвитку антропософських та пов'язаних з ними ініціатив,  через розвиток наступних напрямків:
 • освітнього
 • соціально-економічного
 • лікувально-педагогічного і соціально-терапевтичного
 • медицини і психології
 • альтернативної та відновлювальної енергетики
 • біодинамічного землеробства та захисту навколишнього середовища
 • духовного розвитку людини і соціуму
 • мистецтв.
Сприяти розвитку профільних асоціацій.
Сприяти налагодженню взаємозв'язків між антропософськими ініціативами України.
Сприяти налагодженню взаємозв'язків між антропософськими ініціативами України та іноземними антропософським спільнотами.
Сприяти інституціоналізації і широкій інтеграції напрацювань антропософських ініціатив в основні сфери життєдіяльності країни.

Стати благодійником